projekt nr 21

21. Integracja mieszkańców wsi w ramach zajęć kulturalno-sportowych


Opis projektu

Wyjazd do filharmonii.
Wyjazd do Centrum Wodnego Laguna
Mikołajki dla dzieci
Organizacja Dnia Babci i Dziadka

Proponowany organ do realizacji projektu

GZ LZS w Dobrej

Uzasadnienie

Wspólne spotkania mieszkańców są ważne dla rozwoju kulturalnego społeczności wiejskich. Wyjazdy integracyjne naszej społeczności dają wszystkim dużo radości.

Opis lokalizacji

Województwo Zachodniopomorskie

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach