projekt nr 8

8. Park Rodzinny im. św. Jana Pawła II w Wołczkowie


Opis projektu

Na działce nr 410 zostanie wybudowana scena dla artystów o wymiarach 6m x 6m. Dodatkowo na środku działki 410, zostanie wzniesiona okrągła altana, o średnicy około 10 m. Ponadto zostanie wybudowana niezbędna mała infrastruktura w formie ścieżek prowadzących do altany, mała architektura ogrodowa oraz zostaną dokonane nasadzenia roślin. Na działce nr 249 zostanie ułożony parking z kostki brukowej.

Uzasadnienie

Obecnie problemem jest brak zagospodarowania centrum Wołczkowa, jako wsi będącej wizytówką Gminy Dobra, czyli jednej z pierwszych wsi wjazdowych do gminy - Wołczkowo odwiedza wielu turystów z Niemiec. Ponadto uzasadnieniem planowanej inwestycji jest fakt, że Wołczkowo można z powodzeniem nazwać wsią artystyczną, ponieważ przyjeżdżają tu ze swoimi koncertami, występami i przedstawieniami znani artyści, więc niezbędna jest przestrzeń, w której mogliby prezentować swoją twórczość. Dodatkowo, w fazie projektowej jest ścieżka rowerowa pomiędzy jeziorem Głębokie a wsią Dobra, co spowoduje, że przez Wołczkowo będzie przejeżdżała duża ilość rowerzystów, a Park Rodzinny byłby miejscem, które na pewno byłoby odwiedzane przez znaczną ich część. W sezonie letnim będą odbywały się kameralne koncerty na powietrzu. Najważniejsze jest jednak to, że Park Rodzinny byłby miejscem rodzinnych spotkań o charakterze kulturalnym, gromadziłby lokalną społeczność dając jej przestrzeń do integracji i spotkań.

Opis lokalizacji

Wołczkowo, ul. Lipowa, działki nr 410 i 249