projekt nr 9

9. Stworzenie serca Bezrzecza


Lokalizacja

Bezrzecze, ul. Górna, działka nr 66/111

Skrócony opis

Nowy plac zabaw - w miejscu dotychczasowego placu zabaw usytuowanie nowych atrakcyjnych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych.
Nowa wiata z grillem o wymiarach 5x17m - zastąpienie dotychczasowej wiaty nową większą z grillem zadaszonym.
Nowe boisko wielofunkcyjne - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym betonowym boisku wielofunkcyjnym wraz z montażem osprzętu.

Opis projektu

Nowy plac zabaw - w miejscu dotychczasowego placu zabaw usytuowanie nowych atrakcyjnych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych.
Nowa wiata z grillem o wymiarach 5x17m - zastąpienie dotychczasowej wiaty nową większą z grillem zadaszonym.
Nowe boisko wielofunkcyjne - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym betonowym boisku wielofunkcyjnym wraz z montażem osprzętu.

Uzasadnienie

Bezrzecze posiada bardzo duży teren rekreacyjno-sportowy, który nie jest właściwie zagospodarowany - duża przestrzeń, brak miejsc zacienionych, zaniedbane elementy małej architektury. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają nowy atrakcyjny plac zabaw, wielofunkcyjne boisko z bezpieczną nawierzchnią oraz większą i bezpieczną wiatę. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia w zakresie spędzania wolnego czasu oraz wpłynie na integrację i aktywizację mieszkańców.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2 000 zł (konserwacja elementów drewnianych)

Postęp realizacji

Zrealizowano nowy plac zabaw wraz z usytuowaniem nowych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych oraz boisko wielofunkcyjne.