Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Nabór przedstawicieli do Zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego ds. budżetu obywatelskiego na rok 2019

Środa, 28 lutego 2018

Cały czas trwa nabór przedstawicieli do Zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego ds. budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 02.03.2018 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Losowanie do Zespołu odbędzie się 05 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a.

Zgłoszenia przyjmowane będą:
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a oraz
  • w formie elektronicznej na adres: strategia@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:
  • mieszkańcy gminy;
  • radni;

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu 91 424 19 57

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.
Powrót