Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Trwa nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2020

Wtorek, 19 marca 2019

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 05.04.2019 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Losowanie do Zespołu odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a oraz
  • w formie elektronicznej na adres: strategia@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

  • mieszkańcy gminy;
  • radni;
  • członek organizacji pozarządowej

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 424 19 57

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.

Załączniki:

Powrót