Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Festyn Rodzinny w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe lub teren przy klubie.

Opis projektu

Festyn rodzinny jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym w Skarbimierzycach.
Impreza ta integruje mieszkańców miejscowości w każdym wieku.
Harmonogram wydarzenia zakłada rozrywkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Budżet festynu zakłada wydatki między innymi na:
Poczęstunek, nagrody, usługi eventowe, zakup pawilonów, koszty księgowe

Termin realizacji

czerwiec-sierpień 2022

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Uzasadnienie

Skarbimierzyce to wieś popegeerowska, w której powstało nowe osiedle. Brak integracji jest głównym powodem realizacji festynu.
Wydarzenie to doskonale integruje mieszkańców miejscowości.
Rdzenni mieszkańcy mogą się integrować z mieszkańcami napływowymi w różnym wieku.
Impreza ta jest organizowana przez wolontariuszy i aktywnych mieszkańców.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach