Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Uwalniamy Bociana


Lokalizacja

Dołuje, ul. Bociana działka nr 353

Opis projektu

Wykonanie docelowego projektu drogi, wraz z ciągami komunikacyjnymi (chodniki, pasy ruchu), z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej i progów zwalniających.

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Bociana z odprowadzeniem wody do zbiornika (dzialka nr. 11/177) wraz z utwardzeniem terenu na odcinku od dz. nr 327 do 330, jak i również od dz. nr 334 do 336.

Termin realizacji

Realizacja projektu na działce nr. 353, Dołuje ul. Bociana

Uzasadnienie

Ul. Bociana często jest zalewana i nie można przejść. Czasami w okresie zimowym również jest brak możliwości przejazdu samochodem ze względu na zamarznięty pod poprzez zebrana wodę w 2 miejscach na ulicy. Niestety jest to mocno uciążliwe dla mieszkańców. Projekt drogi pozwoli wykonać 1 krok do wykonania drogi na naszej ulicy, a wykonanie kanalizacji deszczowej pozwoli do tego czasu na użytkowanie.