Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Zielona Akademia -, Eco-Gmina


Lokalizacja

a) Szafobranie - plenerowe spotkanie recyklingowe  (zadanie jako impreza towarzysząca w ramach Weekendu Otwartych Ogrodów)- Family Garden Dołuje, ul. Daniela 19, 72-002 Dołuje
b) Zielona Akademia - warsztaty przyrodnicze i ekologiczne dla dzieci. Warsztaty zostaną zrealizowane w plenerach gminy Dobra - na terenach rekreacyjnych, placach zabaw, łąkach i lasach. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia zostaną zorganizowane w Filiach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Ostateczna lokalizacja zostanie określona po rekrutacji uczestników. Stowarzyszenie planuje realizację warsztatów w miejscowościach położonych jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu. Zakłada się, że warsztaty zostaną zrealizowane w min. 3 miejscowościach.

Opis projektu

1) Szafobranie-plenerowe spotkanie recyklingowe mieszkańców, na którym będzie mnożna wymienić się m.in.: ubraniami, książkami, zabawkami. Podczas spotkania zostanie również otwarty mobilny Givebox,
2) Zielona Akademia - plenerowe warsztaty przyrodnicze i ekologiczne skierowane do dzieci ze wszystkich miejscowości gminy Dobra. Zostanie zorganizowanych 8 warsztatów (3 h.)  w min. 3 miejscowościach.

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w okresie od maja do października 2022 r.
1) Szafobranie - plenerowe spotkanie recyklingowe - 21.05.2022 r. Spotkanie będzie imprezą towarzyszącą podczas Transgranicznego Weekendu Otwartych Ogrodów
2) Zielona Akademia -warsztaty przyrodnicze i ekologiczne dla dzieci. 8 warsztatów w grupach 10 osobowych: a) Artrecykling, b)Skrzydlaci sprzymierzeńcy, c)Klimatyczni w akcji-tworzymy mobilny Givebox, d)Sensoryczne zajęcia przyrodnicze, e) Niebieska planeta, f) Co w trawie piszczy, g) Kuchnia w duchu zero waste, h) Mikroogródki. Proponowane ramy czasowe: czerwiec - jeden warsztat, lipiec - trzy warsztaty, sierpień - trzy warsztaty, wrzesień - jeden warsztat. Szczegółowe terminy i kolejność warsztatów będą uzgodnione z uczestnikami zajęć.  
3) Rozliczenie projektu - do 14. października 2022 r.

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Carpe diem

Uzasadnienie

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Dobra, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne oraz zmiany w zachowaniu dzieci spowodowane izolacją i zdalnym nauczaniem. Akcja "szafobranie" ma zachęcić do odpowiedzialnego konsumpcjonizmu, a warsztaty mają uwrażliwić dzieci na przyrodę i poszanowanie środowiska. Projekt sprzyja integracji.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach