Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. ORGANIZACJA DNIA DZIECKA ORAZ MIKOŁAJEK DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘGÓW


Lokalizacja

ŁĘGI, UL. NA ŚWIDWIE 5B, TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY ORAZ ŚWIETLICA WIEJSKA.

Opis projektu

Otrzymane fundusze będą przeznaczone na organizację festynów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt zakłada wynajem animatora, zamku-zjeżdżalni, zakup poczęstunku, zakup nagród i upominków za branie udziału w konkursach dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji

CZERWIEC I GRUDZIEŃ 2022 R.

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul. Graniczna 31, Dobra

Uzasadnienie

Łęgi są rozległą wsią, domostwa są usytuowane w dużych odległościach. Dorośli, dzieci i młodzież dzięki temu projektowi będą mieli możliwość spotkania oraz integracji. Realizacja festynów pozwoli na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu. Podczas takich spotkań biorą również udział dorośli mieszkańcy, którzy lepiej poznają się oraz integrują z dziećmi biorąc udział w konkursach.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach