Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie - kontynuacja


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Wołczkowie przy ul. Lipowej

Opis projektu

To kontynuacja zwycięskiego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Nowe ogrodzenie wraz z bramą główną cmentarza w Wołczkowie musi, zdaniem pomysłodawców i mieszkańców, powstać nie tylko od strony ul. Lipowej, ale także od ul. Strumykowej oraz stworzyć miejsce na pojemniki z odpadami. Dzięki temu wyczerpane zostaną funkcjonalne, estetyczne i architektoniczne walory przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu naprawę zaniechań dotyczących estetyki nekropolii. Przetarg ogłoszony na realizację pierwszego etapu prac w ramach BO 2020 nie wyłonił wykonawcy, co świadczy o zbyt skromnym budżecie na to zadanie, dlatego niezbędne jest pozyskanie kolejnych środków. Atutem projektu jest integracja całej społeczności, bez względu na przekonania i wyznawane wartości... całość w urzędzie gminy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Gmina Dobra podpisała umowę na wykonanie 2 wariantów koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej koncepcji do zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie - kontynuacja (proj. 8)". Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz Wartość umowy: 44 500,00 zł Termin: 15.12.2022r Zakres projektu obejmuje m. in.: ogrodzenie 3 stron terenu cmentarza wykonanie alei z kostki granitowej zagospodarowanie lokalizacji na kosze na odpady, narzędzia oraz znicze zagospodarowanie punktu czerpania wody przygotowanie nowej lokalizacji pod krzyż wraz z okolicznym zagospodarowaniem terenu likwidacja obiektów przy obecnej lokalizacji krzyża. Informacja z dnia 27.04.2023 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę aneksowano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania. Nowy termin to 30 czerwca 2023 r.