Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Zaplecze socjalne dla terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska Orlik w Bezrzeczu


Opis projektu

Projekt dotyczy wybudowania zaplecza socjalnego wraz z szatniami, pomieszczeniem administracyjnym, poczekalnią dla opiekunów i nauczycieli, sanitariatami. Obiekt jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Proponowany projekt zawiera dwie szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, szatnie wyposażone są w szafki z ławkami dla zawodników i uczniów. Przewidziane ...całość w urzędzie gminy

Uzasadnienie

W roku 2021 na terenie rekreacyjnym powstał "Orlik" oraz inne atrakcje sportowe wymagające zaplecza socjalnego. Z boisk korzysta młodzież szkolna, która musi się przygotować do zajęć sportowych. Teren cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i grup sportowych, dlatego niezbędne jest zapewnienie podstawowych warunków sanitarnych i socjalnych dla korzystających.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

10 000 zł

Postęp realizacji

W związku z założeniami koncepcyjnymi dla zagospodarowania całego terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Górnej w m. Bezrzecze, na gminnym terenie przeznaczonym na rekreację powstało już wiele inwestycji tj. m.in. boisko sportowe, tor rowerowy, siłownia plenerowa czy plac zabaw, niemniej jednak wiele inwestycji jeszcze jest zaplanowanych do realizacji. Wobec racjonalnego wykorzystania terenu nieruchomości przeznaczonych do realizacji poszczególnych inwestycji, zdecydowano, iż niniejsze zadanie będzie realizowane jednocześnie z budową obiektu basenowego zaplanowanego w bezpośrednim sąsiedztwie boiska Orlik.