Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Ułożenie płytami betonowymi drogi gruntowej ul. Dereszowa Dz. nr 371


Lokalizacja

Dobra ul. Dereszowa Dz. nr 371

Opis projektu

Ułożenie na drodze gminnej płyt betonowych na istniejącej drodze polnej przy ul. Dereszowej dz. Nr 371

Uzasadnienie

Realizacja ma na celu usprawnienie dojścia i dojazdu mieszkańcom ulicy Dereszowej oraz służbom porządkowym do posesji w/w ulicy. Na chwilę obecną dojście jest niemożliwe ze względu na występujące kałuże. Korzystać z drogi będą mieszkańcy ul. Dereszowej oraz służby porządkowe.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

10 000 zł