Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Tradycja uczy i integruje


Lokalizacja

Plac Św. Jana Pawła II w Wołczkowie
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej - Klub w Wołczkowie

Opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia finansowego tradycyjnych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Wołczkowa oraz wszystkich chętnych gości oraz turystów poprzez zakup usług, niezbędnego sprzętu i urządzeń do uatrakcyjnienia ich oprawy, a także sprawnego przeprowadzenia. Tradycyjne imprezy służące integracji, w których przygotowanie oprócz Stowarzyszenia Ochrony Zabytków ...całość w urzędzie gminy

Termin realizacji

lipiec, listopad, grudzień

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Mieszkańców Wołczkowa

Uzasadnienie

Zainteresowanie cyklicznymi, otwartymi imprezami dowodzi, że mieszkańcy potrzebują takiej formy integracji i chętnie z niej korzystają. Udział w tego typu wydarzeniach przedstawicieli wielu pokoleń świadczy o tym, że przygotowywane propozycje kulturalno-rozrywkowe są atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców, a dzieci i młodzież, wykorzystując zdobyte obserwacje i doświadcze ...całość w urzędzie gminy

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach