Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Wzbogacenie Infrastruktury w Skarbimierzycach


Lokalizacja

plac zabaw, boisko sportowe, teren przy bloku nr 15, oraz ulica klubowa.

Opis projektu

Projekt zagłada budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury w miejscowości Skarbimierzyce.
Założenie jest stworzenie nowych miejsc parkingowych, modernizacja placu zabaw o nowe urządzenia oraz budowa grilla betonowego na terenie rekreacyjnym w Skarbimierzycach (dawne boisko sportowe).
Nowe miejsca parkingowe umiejscowione przy konsultacji z Urzędem Gminy oraz autorem projektu.
Nowe urządzenia na planu zabaw, według potrzeb.
Umiejscowienie Grilla stacjonarnego po konsultacjach z autorem projektu.

Uzasadnienie

Realizacja projektu doskonale odpowiada na problemy mieszkańców, chcących bezpiecznych i nowych urządzeń na planu zabaw, mających problem z zaparkowaniem, co nowe miejsca parkingowe mogłyby rozwiązać oraz budowa grilla, który podczas wydarzeń realizowanych na terenie rekreacyjnym wzbogaca dane wydarzenie.  

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach