Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Festyn rodzinny - "POWITANIE JESIENI"


Lokalizacja

Teren rekreacyjny przy boisku sportowym w Dobrej
Ul. Sportowa

Opis projektu

Piknik rodzinny - "Powitanie Jesieni" - jest kontynuacją imprezy zapoczątkowanej w roku 2022, która zgromadziła na terenie rekreacyjnym przy boisku sportowym w Dobrej, rzeszę mieszkańców zainteresowanych bliższym poznaniem lokalnej społeczności: artystów, rzemieślników, rękodzielników, lokalnej gastronomii  i innych różnych usługodawców. Jest to impreza familijna, integracyjna, dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. W programie - oprócz swoistych targów rzemiosła i usług - atrakcje sportowe i artystyczne dla młodych i tych nieco starszych. Prezentacja aktywnie działających w gminie Stowarzyszeń, Fundacji i Kół Gospodyń Wiejskich. Będzie można popróbować lokalnych przysmaków oraz zapoznać się z twórczością naszych artystów.

Termin realizacji

24 IX 2023 (niedziela)

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Uzasadnienie

Duże zainteresowanie tegorocznym piknikiem motywuje nas do kontynuacji tej pięknej tradycji.Z opinii uczestników tegorocznej imprezy wiemy, że stworzenie pola do wzajemnej prezentacji swoich działalności gospodarczych (lokalnych punktów gastro, rzemieślników, artystów i innych usługodawców) jest niezwykle korzystne dla ich funkcjonowania i stanowi znakomite tło do lokalnej integracji mieszkańców.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach