Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. ORGANIZACJA DNIA DIECKA ORAZ MIKOŁAJEK DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘGÓW.


Lokalizacja

ŁĘGI, UL. NA ŚWIDWIE 5B, TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY ORAZ ŚWIETLICA WIEJSKA.

Opis projektu

Otrzymane fundusze będą przeznaczone na organizację festynów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi Łęgi. Projekt zakłada wynajem animatora,zamku- zjeżdzalni, zakup poczęstunku, sfinansowanie upominków oraz nagród za udział w konkurasach organizowanych w trakcie imprez.

Termin realizacji

CZERWIEC I GRUDZIEŃ 2023

Proponowany organ do realizacji projektu

LZS SOKOŁY ŁĘGI ORAZ ŚWIETLICA WIEJSKA W ŁĘGACH

Uzasadnienie

Łęgi są rozległą wsią, domostwa sąusytuowane w dużych odległościach. Założeniem projektu jest integracja oraz wspólne spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizacja festynów pozwoli na zagospodarowanie i urozmaicenie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Podczas takich spotkań biorą również udzial dorośli mieszkańcy, którzy lepiej poznają się i integrują biorąc udział z dziecmi w konkursach.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach