Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie ul. Kolorowa 27 72-006 Mierzyn

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie znajdującego się w otoczeniu budynku szkoły. Plac zabaw jest wprawdzie wyposażony w zabawki zewnętrzne jednak wiele z nich wymaga już wymiany. Przeznaczony teren do wykonania nowej instalacji zostanie wykorygowany zgodnie wymogami producenta zabawki i następnie zamontowana nowa zabawka. Pozwoli ona na zabawę jednoczesną do 55 osób i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Podłoże zostanie przystosowane do ewentualnego bezpiecznego upadku z max. wysokości 2 m. Całkowita powierzchnia wraz ze strefą bezpieczeństwa do 14,2 x 12,2 m. Prace zostaną wykonane w terminie uzgodniony z włodarzami terenu.

Uzasadnienie

Nowa inwestycja przeznaczona dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat wzbogaci teren szkoły. Zapewni jednoczesną zabawę dla ok 55 dzieci jednocześnie. Obecnie wykorzystywane zabawki są eksploatowane od wielu lat i teren wymaga rewitalizacji oraz urozmaicenia. Przeznaczona powierzchnia obecnie posiada już urządzenia wyeksploatowane oraz nie odpowiadające wiekowi dzieci.