Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Dołuje i Kościno są EKO


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w Dołuajch na działce nr 115 oraz w okolicy zatoki autobusowej w Kościnie

Opis projektu

Projekt zakłada montaż we skazanych lokalizacjach dwóch Eko-Słupków w wersji All-Sensor, które będą mierzyły i sygnalizowały za pomocą koloru światła stężenie w powietrzu zanieczyszczeń takich jak:
- pyły zawieszone PM 1, PM 2.5, PM 10
- formaldehyd
- ozon
-dwutlenek azotu.
Eko-Słupki posiadają wbudowane moduły WiFi, Bluetooth oraz GSM, które pozwalają śledzić szczegółowe odczyty na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.
Ponadto obok Eko-Słupków znajdować się będzie tablica objaśniająca sposób zachowania się mieszkańców przy określonym wskazaniu poziomu jakości powietrza.

Uzasadnienie

Jako mieszkańcy Dołuj i Kościna coraz częściej odczuwamy problem smogu w naszych miejscowościach, a w obecnej sytuacji na rynku energetycznym problem ten tylko będzie się pogłębiał. Dzięki zainstalowanym Eko-Słupkom wystarczy jeden rzut okiem i będzie wiadomo czym w tej chwili oddychamy. W zależności od poziomu zanieczyszczenia będziemy mogli podjąć decyzję  ...całość w urzędzie gminy.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Na koszty utrzymania jednego urządzenia składać się będzie przegląd, kalibracja, wymiana akumulatora oraz zużycie prądu w wysokości łącznej ok 900 zł rocznie. Dodatkowo opcjonalnie po okresie gwarancyjnym może dojść koszt 600 zł za udostępnianie danych mi