Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Rewitalizacja terenu boiska gminnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z boiska do piłki nożnej w m. Stolec.


Lokalizacja

Działka nr 79/6
Teren sportu i rekreacji (1US/UT)

Opis projektu

W ramach planowanych prac przewiduję:
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu
- budowa wiaty drewnianej na obrysie prostokąta
- zakup i wyposażenie wiaty w stoły piknikowe

Uzasadnienie

Wybudowanie wiaty ze stołami ma na celu uatrakcyjnienie obiektu i stworzenie możliwości organizowania spotkań sportowych oraz eventów organizowanych przez GCKiB filia w Stolcu. Na wykonaniu projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi jak i gminy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach