projekt nr 1

1. Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg. nowych zasad"


Opis projektu

Wybieg dla psów (wydzielony za pomocą ogrodzenia o wys. 2m), zakup oraz montaż urządzeń małej architektury, montaż co najmniej dwóch lamp oświetlających w porze jesienno-zimowej wybieg w godzinach popołudniowych, montaż ogrodzenia dzielącego wybieg dla psów na 3 części (ok. 90mb o wys. 1.3m + 3 furtki wewnątrz wybiegu dla psów).

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wyprowadzenia psów na ogrodzony teren. Na wybiegu mogą być organizowane nieodpłatne zajęcia ze szkół dla psów. Spotkania z behawiorystami, weterynarzami, pracownikami schroniska dla zwierząt. Wybieg będzie miejscem skupiającym mieszkańców a zarazem właścicieli czworonogów, w przyjaznym dla nich miejscu. Obecnie brak jest takiego miejsca w Bezrzeczu.

Opis lokalizacji

Bezrzecze, ul. Górna, działka nr 66/147.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

4000 zł - głównie koszty oświetlenie i sprzątania koszy na śmieci.