projekt nr 1

1. Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg. nowych zasad"


Lokalizacja

Bezrzecze, ul. Górna, działka nr 66/147.

Opis projektu

Wybieg dla psów (wydzielony za pomocą ogrodzenia o wys. 2m),  zakup oraz montaż urządzeń małej architektury, montaż co najmniej dwóch lamp oświetlających w porze jesienno-zimowej wybieg w godzinach popołudniowych, montaż ogrodzenia dzielącego wybieg dla psów na 3 części (ok. 90mb o wys. 1.3m + 3 furtki wewnątrz wybiegu dla psów).

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wyprowadzenia psów na ogrodzony teren. Na wybiegu mogą być organizowane nieodpłatne zajęcia ze szkół dla psów. Spotkania z behawiorystami, weterynarzami, pracownikami schroniska dla zwierząt. Wybieg będzie miejscem skupiającym mieszkańców a zarazem właścicieli czworonogów, w przyjaznym dla nich miejscu. Obecnie brak jest takiego miejsca w Bezrzeczu.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

4000 zł - głównie koszty oświetlenie i sprzątania koszy na śmieci.  

Opis realizacji

Po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu.

Postęp realizacji

Po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu.