projekt nr 12

12. Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci i młodzieży z Łęgów.


Lokalizacja

Plac zabaw i  Świetlica Wiejska w Łęgach.

Opis projektu

Otrzymane fundusze przeznaczone będą na organizację festynu dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek:
- wynajem animatora;
- wynajem zamku-zjeżdżalni;
- zakup poczęstunku;
- zakup nagród i upominków oraz paczek.

Termin realizacji

czerwiec 2019; grudzień 2019

Proponowany organ do realizacji projektu

LZS Łęgi oraz Świetlica Wiejska w Łęgach.

Uzasadnienie

Łęgi są rozległą wsią, którą zamieszkują dzieci i młodzież w zróżnicowanym wieku. Dzięki temu projektowi będą oni mieli mozliwość spotkania się. Realizacja jego pozwoli na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu oraz na ich integrację. Podczas takich spotkań udział biorą również rodzice co pozwala na wzajemne poznanie się wśród sąsiadów.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach