projekt nr 3

3. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej


Opis projektu

Celem projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego będzie stworzenie kompleksu sanitarno-szatniowego niezbędnego do organizowania zawodów sportowych, szkolenia młodzieży, zachęcenie okolicznych mieszkańców do uprawiania sportu, integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Uzasadnienie

Dzięki kompleksowi sanitarno-szatniowemu będziemy w stanie propagować zdrowy i sportowy styl życia, umożliwić mieszkańcom rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, organizować różne warsztaty, gry, zabawy, szkolenia sportowe, półkolonie, dożynki, a także wydarzenia promujące niszowe dziedziny sportowe coraz szybciej rozwijające się w naszym kraju. Ponadto zapewnimy dzieciom i młodzieży miejsce do rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, będą mogli wzmacniać swoje mięśnie, ogólną budowę ciała, koordynację, a także rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, kreatywność, pracę w grupie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich życie. Spędzając czas na treningach, nie będą poddawane na negatywny wpływ patologi społecznych jakim są używki i przemoc, gdyż w duchu sportu propagowane są zasady zdrowego stylu życia, fair play oraz szacunku dla współzawodników i innych ludzi. Zawody sportowe i organizowane wydarzenia przyciągną wielu ludzi z Dobrej i okolic.

Opis lokalizacji

Dobra, ul. Sportowa nr działki 399

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000-koszty utrzymania czystości, drobne naprawy