projekt nr 3

3. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej


Lokalizacja

Dobra, ul. Sportowa nr działki 399

Opis projektu

Celem projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego będzie stworzenie kompleksu sanitarno-szatniowego niezbędnego do organizowania zawodów sportowych, szkolenia młodzieży, zachęcenie okolicznych mieszkańców do uprawiania sportu, integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Uzasadnienie

Dzięki kompleksowi sanitarno-szatniowemu będziemy w stanie propagować zdrowy i sportowy styl życia, umożliwić mieszkańcom rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, organizować różne warsztaty, gry, zabawy, szkolenia sportowe, półkolonie, dożynki, a także wydarzenia promujące niszowe dziedziny sportowe coraz szybciej rozwijające się w naszym kraju. Ponadto zapewnimy dzieciom i młodzieży miejsce do rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, będą mogli wzmacniać swoje mięśnie, ogólną budowę ciała, koordynację, a także rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, kreatywność, pracę w grupie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich życie. Spędzając czas na treningach, nie będą poddawane na negatywny wpływ patologi społecznych jakim są używki i przemoc, gdyż w duchu sportu propagowane są zasady zdrowego stylu życia, fair play oraz szacunku dla współzawodników i innych ludzi. Zawody sportowe i organizowane wydarzenia przyciągną wielu ludzi z Dobrej i okolic.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000-koszty utrzymania czystości, drobne naprawy

Postęp realizacji

W zawiązku z wykonanymi badaniami geologicznymi i zmianą miejsca posadowienia budynku szatni, zmiany konstrukcji budynku oraz niezinwentaryzowane fragmenty sieci na działce objętej inwestycją przesunięto wykonanie projektu technicznego, objętego umową umową Nr 509/2018 z dnia 02 października 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Obecnie trwają prace przy akceptacji przedłożonego projektu technicznego w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę, Gmina przystąpi do przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W związku z trwającymi konsultacjami w celu weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego oraz przygotowania do jego akceptacji w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę, projektant złożył prośbę o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania Pozwolenia na budowę, który przewiduje się na koniec roku 2019. Została odebrana dokumentacja projektowa dotycząca budowy szatni na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr 399, obręb 0003 Dobra. Zamierzenie inwestycyjne zakłada realizację budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów. Dokumentację opracowała firma ”ARCHISPEKTRUM” Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski.