projekt nr 15

15. Festyn rodzinny i wycieczka integracyjna w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe w Skarbimierzycach
aquapark "Laguna" w Gryfinie

Opis projektu

Projekt zakłada realizację 2 wydarzeń.
Festynu rodzinnego na którym realizowane są konkursy dla dzieci i dorosłych, konkurs ciast, zabawę przy muzyce disco, korzystanie z urządzeń zabawowych, możliwość gry w baseball.
Projekt zakłada także zakup sprzętu potrzebnego do realizacji festynu (pawilony, ławy, stoły)
Wycieczki integracyjnej dla mieszkańców do aquaparku „Laguna” w Gryfinie.

Termin realizacji

lipiec- październik 2019

Proponowany organ do realizacji projektu

GZ LZS w Dobrej

Uzasadnienie

Projekt doskonale wpisuję się w pogłębiane integracji mieszkańców. Sama organizacja festynu pochłania ponad 20 osób zajętych różnymi aspektami przy pomocy w zorganizowaniu wydarzenia.
Festyn wymaga sporo pracy, a mnogość atrakcji powoduję większą integrację, możliwość bliższego poznania swojego sąsiada, doświadczenie organizacyjne. Zwiększa aktywizację mieszkańców, poprzez wspólną pracę przy festynie oraz zwiększa aktywizację także mieszkańców biorących udział w wydarzeniu tylko jako widz.
Wycieczka integracyjna jest zwieńczeniem ciężkiej pracy przy festynie, daje możliwości poznania regół panujących w dużych obiektach sportowych, sprawdzenie swoich umiejętności, integracji, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Integracja na wycieczce odbywa się na długo jeszcze przed jej realizacją, dzieci dopytują co trzeba zabrać ze sobą, wspólnie jadą na zakupy, związane z wycieczką, cieszą się możliwością wspólnego spędzenia czasu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach