projekt nr 5

5. Modernizacja boiska w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe w Skarbimierzycach

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację boiska sportowego w Skarbimierzycach w następującym zakresie:
Wykonanie kompletnego ogrodzenia boiska z paneli metolowych.
Wykonanie ławek betonowych z oparciem dla widowni w ilości minimum 20 sztuk.
Wykonanie ławek betonowych wraz z stolikami 4szt
Montaż dwóch piłkochwytów o wysokości 6m
Zakup dwóch bramek piłkarskich, mobilnych.

Uzasadnienie

Boisko sportowe w Skarbimierzycach jest jedynym miejscem rekreacyjnym w miejscowości. Wymaga kompletnej modernizacji. W 2018 roku zostało częściowo ogrodzone, zostały wycięte topole rosnące na granicy boiska oraz zostało wyrównane. Aby mogło w pełni funkcjonować jest potrzeba całkowitego ogrodzenia tego terenu oraz wzbogacenia go o potrzebną infrastrukturę.
Na boisku tym odbywają się treningi oraz mecze lokalnej drużyny baseballu, przyjeżdżają goście z Niemiec. Boisko funkcjonuje także jako teren rekreacyjny, dla spacerujących mieszkańców, oraz dla tych którzy chcą skorzystać z umiejscowionej na nim siłowni na powietrzu.
Boisko także stanowi doskonałe zaplecze dla działającego na jego terenie klubu GCKiB, i jest wykorzystywane w wydarzeniach plenerowych organizowanych przez LZS, GCKiB, Radę Sołecką, mieszkańców.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach".
Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański

Postęp realizacji

Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański