projekt nr 5

5. Modernizacja boiska w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe w Skarbimierzycach

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację boiska sportowego w Skarbimierzycach w następującym zakresie:
Wykonanie kompletnego ogrodzenia boiska z paneli metolowych.
Wykonanie ławek betonowych z oparciem dla widowni w ilości minimum 20 sztuk.
Wykonanie ławek betonowych wraz z stolikami 4szt
Montaż dwóch piłkochwytów o wysokości 6m
Zakup dwóch bramek piłkarskich, mobilnych.

Uzasadnienie

Boisko sportowe w Skarbimierzycach jest jedynym miejscem rekreacyjnym w miejscowości. Wymaga kompletnej modernizacji. W 2018 roku zostało częściowo ogrodzone, zostały wycięte topole rosnące na granicy boiska oraz zostało wyrównane. Aby mogło w pełni funkcjonować jest potrzeba całkowitego ogrodzenia tego terenu oraz wzbogacenia go o potrzebną infrastrukturę.
Na boisku tym odbywają się treningi oraz mecze lokalnej drużyny baseballu, przyjeżdżają goście z Niemiec. Boisko funkcjonuje także jako teren rekreacyjny, dla spacerujących mieszkańców, oraz dla tych którzy chcą skorzystać z umiejscowionej na nim siłowni na powietrzu.
Boisko także stanowi doskonałe zaplecze dla działającego na jego terenie klubu GCKiB, i jest wykorzystywane w wydarzeniach plenerowych organizowanych przez LZS, GCKiB, Radę Sołecką, mieszkańców.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański. W dniu 17 września 2019 roku Wykonawca złożył ostatnią część dokumentacji projektowej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonana dokumentacja projektowa do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach" przewiduje: - wykonanie nowego boiska ze sztuczną trawą wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, - naprawę nawierzchni boiska do koszykówki wraz z wymianą koszy, - powstanie siatki szutrowych ścieżek, - rekultywację nawierzchni trawiastej, - wykonanie zaprojektowanych nasadzeń, - montaż elementów małej architektury. Zgodnie z dokumentacją planowane prace przewidziano na 2 etapy. W pierwszym etapie zaplanowano budowę nowego boiska oraz prace związane z naprawą nawierzchni funkcjonującego boiska do koszykówki, na drugi etap zaplanowano prace związane z budową ścieżek oraz rekultywacją terenów zielonych.