projekt nr 16

16. Festyny rodzinne - "Żyj zdrowo i sportowo" , "Mierzyński wór przygód" - Dzień Dziecka


Lokalizacja

Teren Rekreacyjno – Sportowy – „Mierzynianka” Mierzyn ul. Nasienna

Opis projektu

Projekt polega na organizacji festynów rodzinnych dla mieszkańców  sołectwa Mierzyn,gdzie zaplanowano rozgrywki, pokazy, warsztaty, zabawy z animatorami,dmuchańce, skakańce ,poczęstunek, odblaski,pomiary glukozy,RR  
Projekt ma celu integrację i aktywizację mieszkańców, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, nauki współzawodnictwa, zasad fair play, zdrowego stylu życia,zwyczajów lokalnych

Termin realizacji

Maj -„Żyj zdrowo i sportowo”
Czerwiec -„Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa

Uzasadnienie

Na przestrzeni lat na teranie sołectwa Mierzyn zamieszkała bardzo duża liczba mieszkańców, która nie włącza się w życie społeczności lokalnej . Aktywizacja mieszkańców, integrowanie i włączanie ich  do działalności na rzecz innych i rozwoju wsi Mierzyn jest jednym z głównych celów  planowanych Festynów. Bardzo istotną kwestią jest upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia, bezpiecznych zachowań Realizacja projektu wynika z zapotrzebowania mieszkańców na różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Działania te skierowanie są głównie do rodzin, osób mało aktywnych, wykluczonych społecznie, dzieci, młodzieży i starszych Celem tych wydarzeń jest uświadomienie mieszkańcom, że wspólne działania powodują zwiększenie więzi sąsiedzkich, zrozumienie potrzeb innych, akceptację dla innego punktu widzenia, nabycie poczucia, że wspólnie mamy możliwość kreowania rzeczywistości  i działań na rzecz rozwoju sołectwa Mierzyn,   na co pozwoli przygotowany cykl festynów.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach