projekt nr 6

6. Modernizacja ulic Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi


Lokalizacja

Mierzyn część ul. Podgórnej i cała Ogrodowa

Opis projektu

Modernizacja dróg Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi. Długość dróg to ok. 160 mb szerokość ok. 5m,, w tym przygotowanie projektu wskazującego sposób odprowadzenia wód deszczowych dla zamierzonej realizacji

Uzasadnienie

W 2017 roku wykonano częściowo modernizację płytami drogowymi ul. Podgórną, do zakończenia inwestycji pozostało ok. 160 mb drogi Podgórnej i Ogrodowej .
Mimo licznych kosmetycznych napraw, równania i wysypywania żwiru nie doproprowadziło do polepszenia stanu niedokończonej części inwestycji, ale do jej degradacji co bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Szczególnie uciążliwe są okresy jesienno-zimowe lub po opadach deszczu.Problemem jest dojście do ul. Długiej, każdorazowy przejazd pojazdu pozostawia tuman kurzu unoszący się na przechodniów. Modernizacja tego odcinka bardzo ułatwi życie okolicznym mieszkńcom.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zlecono wykonanie projektu wraz z wykonaniem opinii odnośnie możliwości zagospodarowania wód deszczowych. Po opracowaniu koncepcji modernizacji ulicy Podgórnej i Ogrodowej w Mierzynie wskazano, że brak jest możliwości utwardzenia drogi płytami drogowymi bez zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych. Istniejące warunki gruntowo wodne oraz ukształtowanie terenu powodują, że w przypadku utwardzenia dróg płytami drogowymi bez instalacji deszczowej, tworzyć się będą zastoiska na najniższym punkcie zlewni (przy skrzyżowaniu z ul. Długą) jednocześnie powodując erozję poboczy oraz klawiszowanie płyt. W związku z powyższym ułożenie płyt drogowych na powyższych ulicach nie ma uzasadnienia technicznego i zaniechano realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Poniesione koszty na opracowanie koncepcji: 6 150 zł brutto