projekt nr 17

17. Festyn Rodzinny pt. "Powitanie Lata"


Lokalizacja

Teren rekreacyjny Wąwelnica

Opis projektu

Festyn Rodzinny ma na celu integrację mieszkańców - udział w grach i konkursach, młodzieży i dorosłych

Termin realizacji

czerwiec - lipiec 2019 r

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Uzasadnienie

Zapoznanie stałych mieszkańców z nowo zamieszkałą społecznością naszych okolic - integracja

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach