projekt nr 18

18. Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata"


Lokalizacja

Teren sportowo-rekreacyjny w Bezrzeczu ul. Górna

Opis projektu

Etapy realizacji projektu:
- zaplanowanie terminu festynu, przygotowanie plakatów, ulotek, opracowanie konkursów, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych
- podpisanie umów z animatorami zabaw i zespołu muzycznego
- zakup nagród do konkursów i rekwizytów
Festyn będzie miał charakter otwarty. Prawo wstępu mają wszyscy, którzy podporządkują się obowiązującemu regulaminowi
Więcej danych w wersji papierowe

Termin realizacji

sierpień - wrzesień 2019

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej

Uzasadnienie

Festyn rodzinny "Pożegnanie lata" jest imprezą cykliczną. W festynie biorą udział mieszkańcy Bezrzecza gminy i okolic. Założeniem festynu jest integracja dzieci i rodziców oraz nawiązywanie ścisłej współpracy w środowisku lokalnym. Pozytywne oddziaływanie na wzrost aktywności rodzin, stworzenie sytuacji sprzyjającej dobrej zabawie oraz wspólnemu wypoczynkowi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach