projekt nr 19

19. Integracja mieszkańców miejscowości Grzepnica w ramach zajęć kulturalno-sportowych


Opis projektu

1) Warsztaty językowe
2) Wyjazd do Centrum Wodnego Laguna
3) Wyjazd kulturalny (kino, teatr, filharmonia, koncert)

Termin realizacji

1) lipiec - sierpień
2) październik - listopad
3) listopad - grudzień

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Uzasadnienie

1) Warsztaty językowe zwiększają wiedzę przez zabawę, dzieci chętnie korzystają z zajęć które rozwijają ich wiedzę, umiejętności i wyobraźnię.
2) Wspólny wyjazd rodzinny z tak małej miejscowości silnie integruje społeczeństwo oraz same rodziny, wszyscy chętnie biorą udział w tego typu zajęciach.
3) Integracja wąskiego społeczeństwa zwiększa siłę jednostki w później podejmowanych działaniach.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach