projekt nr 21

21. Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku


Lokalizacja

Buk, teren rekreacyjno-sportowy, działka nr 125, świetlica wiejska

Opis projektu

W czasie imprez przewidziano gry, konkursy, zabawy dla całych rodzin (piknik). Teren sportowo-rekreacyjny daje wiele możliwości do realizacji imprez z wykorzystaniem znajdującej się na nim infrastruktury.
Mikołajki to szczególny okres dla dzieci. Pamiętamy i najmłodszych, przygotowujemy wspólną zabawę mikołajkową z udziałem świętego Mikołaja, konkursy i zabawy dla dzieci.

Termin realizacji

Piknik rodzinny - czerwiec/wrzesień 2018
Mikołajki w Buku - grudzień 2018

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Koło LZS Pionier Buk

Uzasadnienie

Celem imprezy Piknik rodzinny jest integracja mieszkańców i wzmacnianie więzi rodzinnych przez wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego. To również aktywizacja mieszkańców, którzy od niedawna zamieszkują w naszej miejscowości i nowe przyjaźnie dla dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, na tworzeniu wzajemnych relacji międzypokoleniowych. Działania te widoczne są również przy organizacji Mikołajek. To wspólna organizacja imprezy, zapewnienie atrakcji dla dzieci w tym szczególnym dniu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach