projekt nr 13

13. Tradycja łączy pokolenia


Lokalizacja

Wołczkowo - gminne obiekty kultury oraz tereny rekreacyjne i sportowe będące w zasobach gminy

Opis projektu

Wnioskodawca, wraz ze współorganizatorami ogólnodostępnych imprez, zamierza wykorzystać środki pochodzące z Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra Szczecińska na sfinansowanie wynajmu i zakupu urządzeń oraz przedmiotów potrzebnych do ich przeprowadzenia w plenerze oraz w obiektach zamkniętych. Środki spożytkowanie zostaną także na pokrycie kosztów zaangażowania... Więcej danych w wersji papierowej

Termin realizacji

Festyn z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2019 r.), festyn odpustowy (lipiec 2019 r.), Mikołajki 2019 (grudzień 2019 r.), koncert "Hej kolęda przy ognisku" (grudzień 2019 r.)

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Miłośników Wołczkowa

Uzasadnienie

Kultywowana przez grupę mieszkańców Wołczkowa idea organizowania otwartych imprez z okazji różnych wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym, gromadzi coraz więcej uczestników, w tym także przedstawicieli młodego pokolenia. Ich aktywny udział w przygotowywaniu wydarzeń, spotkania z najstarszymi wołczkowianami, poznawanie sąsiadów buduje właściwe relacje, tożsamość i tradycję.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach