projekt nr 9

9. Budowa wiaty w Rzędzinach


Lokalizacja

Teren rekreacyjno-sportowy w Rzędzinach.

Opis projektu

Projekt ten zakłada wybudowanie wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Rzędziny.

Uzasadnienie

Budowa wiaty znacznie poszerzyłaby możliwość korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Rzędzinach, ponieważ w przypadku wystąpienia deszczu, upałów lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych istniałaby możliwość schronienia się pod dachem.
W przypadku, gdy koszty realizacji przekroczą podaną kwotę, możliwe jest pomniejszenie powierzchni wiaty lub użycie innych materiałów do jej budowy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku

Postęp realizacji

Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku