projekt nr 9

9. Budowa wiaty w Rzędzinach


Lokalizacja

Teren rekreacyjno-sportowy w Rzędzinach.

Opis projektu

Projekt ten zakłada wybudowanie wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Rzędziny.

Uzasadnienie

Budowa wiaty znacznie poszerzyłaby możliwość korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Rzędzinach, ponieważ w przypadku wystąpienia deszczu, upałów lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych istniałaby możliwość schronienia się pod dachem.
W przypadku, gdy koszty realizacji przekroczą podaną kwotę, możliwe jest pomniejszenie powierzchni wiaty lub użycie innych materiałów do jej budowy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. W drodze zebrania ofert, Gmina wybrała wykonawcę robót budowlanych i podpisała umowę. Wykonawcą budowy wiaty jest: "Usługi Stolarskie Krzysztof Banaś" Wartość umowy: 25 000,00 zł Wykonawcą zabudowy nawierzchni jest: Kołbud Piotr Kołacki Wartość umowy: 9 780,00 zł Termin wykonania: 30 kwietnia 2020 roku W grudniu 2019 roku przekazano plac budowy do wykonawstwa. W dniu 10 czerwca 2020 roku odebrano roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych oraz utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami wraz z dojściem dla osób niepełnosprawnych do parkingu na działce nr 200/15 w m. Rzędziny. Prace wykonano zgodnie z umową.