projekt nr 4

4. Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie


Lokalizacja

Wołczkowo ul. Lipowa 17 b, działka nr 411 obręb Wołczkowo

Opis projektu

Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie będzie przylegać do już istniejącego obiektu remizy i przygotowywanej do realizacji rozbudowy o garaż i zewnętrzny teren szkoleniowy. Stanowić będzie część kompleksu szkoleniowego. Będzie to obiekt jednoizbowy, jednokondygnacyjny z możliwością zintegrowania z istniejącymi pomieszczeniami remizy.

Uzasadnienie

OSP Wołczkowo jako jednostka przeciwpożarowa została włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego ze specjalizacją poszukiwawczo-ratowniczą. Zakres zadań jakie spoczywa na OSP wymaga rozbudowy remizy nie tylko o pomieszczenie techniczne, ale również o bazę szkoleniową. Ze względu na charakter szkoleń pomieszczenie szkoleń specjalistycznych musi znajdować się na terenie remizy. Dodatkowo sala będzie mogła służyć do prowadzenia różnego rodzaju zebrań wiejskich i zajęć środowiskowych.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000

Postęp realizacji

Podpisana została umowa na wykonanie projektu. Termin realizacji: 30.11.2019. Opracowano dokumentację projektową budowy sali przy remizie w Wołczkowie. Uzyskano dokumenty niezbędne do realizacji zadania (pozwolenie na budowę). Wykonawca: Architektoniczna pracownia projektowa PRO-CAD mieszczącą się w Pilchowie Kwota: 31 000,00 zł Termin wykonania umowy: 15 września 2020 r.