Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko


Lokalizacja

Teren rekreacyjny koło jeziora Stolsko

Opis projektu

Projekt zakłada powiększenie plaży oraz wysypaniu na nią piasku.

Proponowany organ do realizacji projektu

Uzasadnienie

Latem nad jeziorem Stolsko jest dużo turystów i to nie tylko z naszej gminy ale również z gminy miasta Szczecin czy Polic. Największym problemem latem jest maleńka plaża przy takiej ilości turystów. W naszej gminie potrzebne jest takie miejsce odpoczynku.  

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Wykonawca wybrany został na podstawie zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych ze względu na wartość mniejszą niż 130000 zł netto. Zapytanie skierowano do trzech wykonawców. Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmę: P.P.H.U. AG.POM z siedzibą w Szczecinie. Termin realizacji do 24.05.2021r. Wartość całości robót: 128.000,00 zł brutto W dniu 28.05.2021r. zostały odebrane roboty związane z powiększeniem plaży przy jeziorze Stolsko. Teren inwestycji zagospodarowany został w ramach turystycznego zagospodarowania lasu. W dniu 28.05.2021r. zostały odebrane roboty związane z powiększeniem plaży przy jeziorze Stolsko. Roboty wykonane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra - edycja 2021. Teren inwestycji zagospodarowany został w ramach turystycznego zagospodarowania lasu.