projekt nr 3

3. Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie


Lokalizacja

Mierzyn, ulica Milenijna na odcinku od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej.

Opis projektu

Modernizacja ulicy Milenijnej poprzez zdemontowanie obecnie leżących płyt betonowych i ułożenie w ich miejscu kostki polbrukowej wraz z krawężnikami i progami zwalniającymi na odcinku od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej oraz stworzenie na remontowanej ulicy strefy zamieszkania poprzez oznakowanie znakami drogowymi D-40.

Uzasadnienie

Modernizacja Milenijnej jest bardzo pożądana z uwagi na jej fatalny stan techniczny. Lawinowo rośnie na niej ruch samochodów i pieszych z powodu dużej ilości nowych domów w okolicy bliższej i dalszej, a także otwartych szkoły i przedszkola nieopodal. Jej remont i ustanowienie strefy zamieszkania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników w tym dzieci podążających codziennie do szkoły.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach