Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie


Lokalizacja

Mierzyn, ulica Milenijna na odcinku od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej.

Opis projektu

Modernizacja ulicy Milenijnej poprzez zdemontowanie obecnie leżących płyt betonowych i ułożenie w ich miejscu kostki polbrukowej wraz z krawężnikami i progami zwalniającymi na odcinku od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej oraz stworzenie na remontowanej ulicy strefy zamieszkania poprzez oznakowanie znakami drogowymi D-40.

Uzasadnienie

Modernizacja Milenijnej jest bardzo pożądana z uwagi na jej fatalny stan techniczny. Lawinowo rośnie na niej ruch samochodów i pieszych z powodu dużej ilości nowych domów w okolicy bliższej i dalszej, a także otwartych szkoły i przedszkola nieopodal. Jej remont i ustanowienie strefy zamieszkania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników w tym dzieci podążających codziennie do szkoły.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Na podstawie przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina wyłoniła wykonawcę robót budowlanych na wskazanej części ul. Milenijnej w m. Mierzyn. Wykonawcą ww. prac jest firma Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. z siedzibą w m. Dobra 72-003 przy ul. Tulipanowej 47 Umowna wartość prac: 1 887 641 zł brutto. W dniu 23 listopada br. przekazano plac budowy Wykonawcy. Prace w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu i wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu i potrwają do III kwartału 2023 roku. Informacja z dnia 25.05.2023 r. Realizacja przedostatniego Etapu IV w trakcie robót. Prace przebiegają zgodnie z planem.