Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Tradycja łączy pokolenia


Lokalizacja

Gminne obiekty kultury oraz tereny rekreacyjne i sportowe będące w zasobach gminy5

Opis projektu

Projekt dotyczy dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców oraz gości i turystów poprzez zakup lub wynajem usług związanych z oprawą muzyczną, animacją zabaw, a także sprzętu i urządzeń do ich uatrakcyjnienia i przeprowadzenia. Imprezy integracyjne (odpust, kolędowanie przy ognisku, zabawa taneczna) oprócz Stowarzyszenia Ochrony Zabytków... całość w Urzędzie Gminy

Termin realizacji

lipiec 2020r., grudzień 2020r.

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Mieszkańców Wołczkowa

Uzasadnienie

Mieszkańcy potrzebują i chętnie korzystają z kulturalno-rozrywkowej formy integracji, o czym świadczy frekwencja na organizowanych w Wołczkowie, cyklicznych, otwartych imprezach. Udział w nich przedstawicieli wielu pokoleń świadczy o tym, że przygotowywane propozycje nie wykluczają nikogo z aktywnego uczestnictwa i są przykładem budowania poprawnego i zgodnego współżycia w lokalnej społeczności.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach