projekt nr 4

4. Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego wraz z doposażeniem placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej.


Lokalizacja

Łęgi, ul. Na Świdwie 5b, dz. nr 43/13 oraz dz. nr 86.

Opis projektu

Założeniem projektu jest uzupełnienie ogrodzenia działki nr 43/13 i cz. dz nr.86, doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w: zjeżdżalnię linową tzw." tyrolkę", montaż zestawu zabawowego dla dzieci i urządzeń siłowni plenerowej. W tym celu należy przygotować teren poprzez wydzielenie części dz. 86 i dołączenie do dz. nr 43/13 wykarczowanie drzew i zakrzaczeń, niwelację terenu -dosypanie ziemi.

Uzasadnienie

Uzupełnienie ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających na placu zabaw. Mieszkańcy Łęgów korzystają ze świetlicy i urządzeń, aktywnie spędzają tu czas. Teren ten pełni ważną funkcję społeczną we wsi. Doposażenie terenu rekreacyjnego (placu zabaw w tzw. tyrolkę i rozbudowa siłowni plenerowej) będzie służyło lepszej integracji mieszkańców i uatrakcyjni mieszkańcom plac zabaw.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach