Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Organizacja Dnia Dziecka oraz festynu z okazji Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów.


Lokalizacja

TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY ORAZ ŚWIETLICA WIEJSKA W ŁĘGACH, UL. NA ŚWIDWIE.

Opis projektu

Otrzymane fundusze przeznaczone będą na organizację festynów dla dzieci i dorosłych. Projekt zakłada również zakup sprzętu potrzebnego do realizacji festynu z okazji Dnia Sąsiada - stoły cateringowe, przenośne śmietniki oraz z okazji Dnia Dziecka wynajem animatora, wynajem zamku-zjeżdzalni, zakup poczęstunku, zakup nagród i upominków za wzięcie udziału w konkursach dla dzieci i dorosłych.

Termin realizacji

CZERWIEC - SIERPIEŃ 2021

Proponowany organ do realizacji projektu

LZS ŁĘGI ORAZ ŚWIETLICA WIEJSKA W ŁĘGACH

Uzasadnienie

Łęgi są rozległą wsią, domostwa są usytuowane w dużych odległościach. Dorośli, dzieci i młodzież dzięki temu projektowi będą mieli możliwość spotkania się, lepszej integracji. Realizacja festynów pozwoli na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu. Podczas takich spotkań mieszkańcy wzajemnie poznają się biorąc udział w konkursach i zabawach .

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach