Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Dołuje pięknieją


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie zbiornika retencyjnego (basenu ppoż.) w centrum Dołuj.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dołuje polegające na kompleksowej modernizacji zbiornika retencyjnego (basenu p.poż) w Dołujach. Wokół zbiornika planowana jest wymiana uszkodzonego ogrodzenia na nowe oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Kompleksowa modernizacja zbiornika retencyjnego (basenu p.poż) w centrum Dołuj polegać...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

Zlokalizowany w centrum Dołuj zbiornik retencyjny (basen p.poż), który obecnie w żaden sposób nie spełnia swojej funkcji, stanowi niechlubną wizytówkę naszego Sołectwa. Umieszczenie w nim podziemnego zbiornika przeciwpożarowego pozwoli na uzyskanie potrójnego efektu, tj. pozyskanie zbiornika do magazynowania wody na wypadek pożaru, pozyskanie miejsc postojowych ... całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5 000 zł