Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

2. 'poidełka' czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Bezrzecze zielenieje!

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 180 000 zł

Wybrany do realizacji

4. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 190 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Stolec

Koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 91 000 zł

Wybrany do głosowania

8. Green Zone – strefa aktywności i relaksu

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

9. Bezpieczna droga do szkoły

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

11. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

12. "Las bez śmieci" Eko Quad z przyczepą

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

13. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Buk

Koszt: 52 000 zł

Wybrany do realizacji

14. Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

17. "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra

Rodzaj: inwestycyjny

Sołectwo: Rzędziny

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Wybrany do realizacji

18. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

19. Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

20. Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda.

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

21. Mierzyn CUP

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

22. Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Stolec

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

23. Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Rzędziny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

24. Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Grzepnica

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

25. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Łęgi

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

26. Tradycja integruje

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

27. Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Buk

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

28. Integracyjny wyjazd krajobrazowy

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

29. Integracja nas wzbogaca

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Dołuje

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

30. Aktywne Bezrzecze 2020

Rodzaj: nieinwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.

Poprzedni projekt
Następny projekt